SJO FASTING ARKITEKTER
 
View B_.jpg
 

 

kategori
LEILIGHETER

sted
sANDNES

fase
REGULERING

år
-

 

 

BRUELANDSBYEN

Prosjektet tar sikte på en bebyggelse fordelt på et tårn med 60 meters høyde, kombinert med lavere leilighetsbygg og byhus i varierende høyde. Ved å introdusere lavere bebyggelser, oppstår det en variasjon i byggehøyder, som igjen gjør at prosjektet unngår å bli en megastruktur i bybildet. Frodige uteoppholdsarealer og gode solforhold som er med på å fremme et nødvendig samspill mellom natur og kultur, og sikrer et godt bomiljø, har vært en sentral del av prosjektet. Bruelandsbyen bygger på det estetiske, med vakre omgivelser, et mangfold av sanseopplevelser og en tidløs, varig og robust arkitektur med fokus på materialbruk og et tydelig formspråk.

 

     

 

 

 

 

Brue_Situasjonskart.jpg

 
View B.jpg
View.jpg