SJO FASTING ARKITEKTER

BYGG | BYPLANLEGGING | LANDSKAPSARKITEKTUR

Sjo Fasting Arkitekter ble etablert i 1993 av Ingvild Sjo Fasting og Dag Brantenberg Fasting. VI har en sterk forankring i regionen og er i dag 7 sivilarkitekter i heldagsstilling, med kompetanse innen bygg, byplanlegging og landskapsarkitektur. VI arbeider innenfor hele arkitekturens faglige bredde; fra byplanlegning, reguleringsarbeide, byfornyelse og bygningsrenovering til bolig- og næringsbyggeri. Et overordnet fokus er bæredyktighet, og vi arbeider spesielt med kompetansehevning på lavenergibygg og passivhus/aktivhus i forskjellige prosjekt både i stor og liten skala.

 

ETABL 

1993

–