SJO FASTING ARKITEKTER
 
_K7A8556_ninafix.jpg
 

 

kategori
enebolig

sted
sANDNES

fase
ferdigstilt

år
2015

 

 

VILLA JØNNINGSHEIVEIEN

Huset har en enkel og klassisk form med rektangulær grunnflate og bratt saltak. Formen tydeliggjøres ved å velge samme materiale, ubehandlet trekledning, på vegg og tak. Det klassiske volumet gis et moderne preg ved bruk av knappe detaljer. Trekledningen tilfører taktilitet og liv til byggets enkle form. Vindusplassering får sin forklaring innenfra. Vinduene styrer betrakteren og tydeliggjør viktige sammenhenger mellom inne og ute. Visse åpninger synliggjør himmelen, andre forbinder boligen med de ulike uterommene.

 

     

 

 

 

 

Jonningshei_SituasjonskartCROP (1).jpg

_K7A8556_NINAFIX.jpg
_K7A8496_ninafix.jpg
_K7A8555_ninafix.jpg
 
_K7A8424_ninafix.jpg
_K7A8575_ninafix.jpg

 
_K7A8237_ninafix.jpg

_K7A8155_ninafix.jpg
 
_K7A8322_ninafix.jpg

 

 
_K7A8302_ninafix.jpg

_K7A8325_ninafix.jpg